21. 12. 2009

T-Informacije št. 36

IZ DELA ZBORNICE

 • 25. seja Upravnega odbora

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o uporabi znaka in naziva Trgovinske zbornice Slovenije in naziva Akademije trgovinske zbornice Slovenije
 • Iz vsebine posveta sekcije Slovenskih franšiznih družb pri TZS »S franšizo nad krizo«
 • Zakon o dopolnitvi Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
 • Zakon o alternativnem reševanju sodnih sporov
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu
 • Nov Zakon o medicinskih pripomočkih
 • Uradna prečiščena besedila zakonov
 • Predlog novega Zakona o storitvah na notranjem trgu povzema Evropsko direktivo

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Vprašanje-odgovor: Tehnična zakonodaja – elektroinštalacijski material
 • Poročilo o nadzoru vžigalnikov, ki niso varni za otroke in nenavadnih vžigalnikov
 • Smernice za mivko za otroške peskovnike in igrišča
 • Nova Evropska zakonodaja s področja fitofarmacevtskih sredstev
 • Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih
 • Pravilnik o aerosolnih razpršilnikih
 • Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o ES-homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil
 • Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj 4 kolesi)
 • Odredba o določitvi seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
 • Odredba o določitvi seznama splošnih tehničnih specifikacij s področja motornih in priklopnih vozil
 • Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti dvigal z zahtevami Pravilnika o varnosti dvigal

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij