20. 12. 2011

T-Informacije št. 36

IZ DELA ZBORNICE

  • Poslovne prakse pospeševanja prodaje
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o požarnem redu
  • Strokovna usposabljanja: »Normativna ureditev varstva pred požarom« v Ljubljani, 11. 1. 2012 in v Mariboru, 7. 2. 2012
  • Vabilo za vključitev predstavnika vašega podjetja v delovno skupino za področje delovnopravne, socialne in pokojninske zakonodaje

SPLOŠNA ZAKONODAJA

  • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
  • Razpis za subvencioniranje izvedbe projektov za celovito obvladovanje varnostnih tveganj v podjetjih in drugih organizacijah za obdobje od 1. 1. 2012 do 30. 11. 2012

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

  • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

SEKTOR ZA ŽIVILA

  • Označevanje rib pri postrežnem načinu prodaje

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij