21. 12. 2015

T-Informacije št. 36

IZ DELA ZBORNICE

 • Sklep o razpisu volitev nadomestnega člana nadzornega odbora TZS
 • Projekti TZS – »Trgovinko usposablja: kako ravnati v primeru nasilja tretjih oseb in obvladovati stres na delovnem mestu?«

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Ukrajina - začetek začasne uporabe sporazuma o pridružitvi

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Strokovna usposabljanja članov na področju označevanja živilskega blaga

IZ EVROPSKEGA URADNEGA LISTA

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Začetek zimskih sezonskih razprodaj tekstilnega blaga in obutve - 4. 1. 2016

IZOBRAŽEVANJE

 • Razpis prostih učnih mest za šolsko leto 2016/17 za praktično usposabljanje dijakov

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Komisija za raziskave in trgovinski informacijski sistem pridobila podatke SURS v pomoč pri ocenjevanju kupne moči po posameznih geografskih območjih RS za leto 2013
 • Poročilo o gibanju plač za september 2015
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za oktober 2015
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za november 2015 
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij