20. 12. 2017

T-informacije št. 36

IZ DELA ZBORNICE

 • TZS je začela z izvajanjem novega projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini«
 • Uspešno je bil izveden 3. franšizni forum Sekcije slovenskih franšiznih družb » Premikamo meje s franšizingom«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o  spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže
 • Pojasnilo Agencije RS za okolje glede vpisa podjetij in samostojnih podjetnikov, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno v evidenco po 1. 1. 2018
 • Sklep o spremembah Sklepa o objavi seznama upravičencev do donacij za leto 2017
 • Nova Delovna skupina TZS za področje prodaje preko spleta

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Podrobnejša razlaga sprememb Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije

ŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

NEŽIVILA

 • Uredba Komisije EU 2017/2228 o spremembi Priloge III k Uredbi št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih

MEDNARODNO POSLOVANJE

IZOBRAŽEVANJE

 • Izobraževanje za pridobitev srednje strokovne izobrazbe in naziv »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja«

AKADEMIJA TZS

 • Napoved dogodkov v prvem polletju 2018

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za september 2017

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij