01. 02. 2012

T-Informacije št. 4

 • Raziskava o čezmejni e-trgovini v Evropski Uniji

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
 • Odgovori Ministrstva za finance - DURS v zvezi z obveznostjo nakazovanja plačil za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druga plačila na transakcijske račune

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Sprememba višine minimalne plače
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Evropska komisija je uvedla nov portal obvestil o kozmetičnih izdelkih
 • nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za baterijska električna vozila
 • Pravilnik o nadzoru tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil v cestnem prometu
 • Pravilnik o pripravljanju in izdajanju tehničnih specifikacij za motorna vozila
 • Odredba o dopolnitvi Odredbe o določitvi seznama tehničnih specifikacij o postopkih s področja motornih in priklopnih vozil (1. dopolnitev)

AKADEMIJA TZS

 • Novost - Individualno strokovno svetovanje z davčnim svetovalcem, programskim partnerjem Taxin d.o.o.

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij