01. 02. 2013

T-Informacije št. 4

IZ DELA TZS

 • 15. Seja Upravnega odbora TZS

PROJEKTI TZS

 • Projekt TRASDEM – Krepitev socialnega dialoga v trgovinski dejavnosti kot prispevek h ključnim izzivom pri zaposlovanju ter socialni politiki v EU

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Evrogotovina – Postopno uvajanje druge serije evrobankovcev – 2. maja 2013 bo dan v obtok prvi, novi bankovec za 5 evrov
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o profesionalnem čezmejnem prevozu eurogotovine po cesti med državami članicami euroobmočja
 • Obvestilo DURS v zvezi z začetkom uporabe spremembe 94. člena ZDDV-1 – Dovoljeno zvišanje praga za obvezen vstop v sistem DDV
 • Uredba o izvajanju Uredbe (EU) št. 260/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2012 o uvajanju tehničnih in poslovnih zahtev za kreditne prenose in direktne bremenitve v eurih in o spremembi Uredbe (ES) št. 924/2009
 • Pravilnik o obračunu davka na finančne storitve
 • Predlog Zakona o davku na sladkor in sladila v brezalkoholnih pijačah
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo najavilo objavo javnih razpisov

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Najnižje osnovne plače, osnovna plača, minimalna plača – januar 2013
 • Uredba o določitvi zneska trošarine za drobno rezani tobak in preostali tobak za kajenje

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Obvestilo članom TZS – Vprašanja in odgovori v zvezi z Uredbo (EU), št. 1169/2011
 • Obvestilo Ministrstva za zunanje zadeve »Izteka se rok za obnovo registracije obratov, v katerih se pridelujejo, predelujejo, pakirajo ali skladiščijo živila za ljudi in živali, namenjena za ameriški trg«
 • Pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo in okolje »Označevanje kakovostnih razredov sadja in zelenjave«

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba o spremembah Uredbe o zelenem javnem naročanju
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o registraciji motornih in priklopnih vozil
 • Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa o določitvi višini prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne energije
 • Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
 • Odredba o spremembah in dopolnitvah Seznama snovi I, IA in IB

STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE 

 • Napoved učnih mest za šolsko leto 2013/2014 – Rok za oddajo obrazca na TZS je 22. februar 2013

AKADEMIJA TZS

 • Seminar »Novosti Uredbe 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih«
 • Seminar »Razvijanje prednosti malih in srednjih podjetij v borbi za potrošnike ter uporaba orodij za motivacijo, komunikacijo in učinkovit prodajni proces«

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij