01. 02. 2017

T-Informacije št. 4

IZ DELA ZBORNICE

 • Nov programski partner TZS

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obvestilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS »Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke«
 • Odgovori Ministrstva za finance – Finančne uprave RS na vprašanja članov z davčnega področja
 • Obvestilo članom glede pravočasne priprave na predvidene novosti ob izdaji Univerzalnega plačilnega naloga QR in novega bankovca za 50 EUR iz serije Evropa

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Minimalna plača v Republiki Sloveniji od 1. januarja 2017 dalje znaša 804,96 EUR

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Predlog Zakona o spremembah Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin
 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (MKGP – UVHVVR)
 • Obvestilo ministrstva za zdravje »Materiali za stik z živili«
 • Evropsko računsko sodišče je objavilo posebno poročilo, št. 34/2016 – »Boj proti potrati hrane: priložnost, da EU izboljša učinkovitost rabe virov v verigi preskrbe s hrano«
 • Iz Uradnega lista Republike Slovenije

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za zdravje - Urada RS za kemikalije »REACH 2018«
 • Predlog izvedbenega akta za implementacijo desetega odstavka 10. člena direktive RED – radijska oprema
 • Iz Evropskega uradnega lista

JAVNI RAZPIS

 • Javni razpis »P7 2017 – Mikrokrediti za mikro in mala podjetja«

IZOBRAŽEVANJE

 • Razpis za opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva Trgovski poslovodja / Trgovska poslovodkinja za leto 2017
 • Izpitni roki za leto 2017

AKADEMIJA TZS

Strokovna seminarja s področja označevanja nepredpakiranih živil – 14. 2. 2017 v Celju in 23. 2. 2017 v Kopru

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij