01. 02. 2019

T-informacije št. 4

IZ DELA ZBORNICE

 • Promocija poklicev v trgovini na 11. sejmu Informativa

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Brezplačno usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Avstrije«
 • Pobuda Trgovinske zbornice Slovenije za nujno spremembo Zakona o urejanju trga dela v delu, ki se nanaša na ureditev začasnega ali občasnega dela upokojencev

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Predvajanje glasbe v prodajalnah – tarifa SAZAS
 • Uredba o izvajanju Uredbe EU o storitvah čezmejne dostave paketov

OKOLJSKA ZAKONODAJA

 • Nova Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme
 • Podjetja in samostojni podjetniki, ki dajejo v promet manj kot 15.000 kg embalaže letno, morajo Agenciji RS za okolje poročati do 31. 3. 2019

ŽIVILA

 • Iz Evropskega uradnega lista

NEŽIVILA

 • Radijska oprema – posodobljena verzija vodnika RED
 • Uredba o izvajanju Uredb (EU) o dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu in njihovi uporabi
 • Mnenje MGRT - Tržnega inšpektorata RS glede opisa artiklov v slovenskem jeziku

AKADEMIJA TZS

 • Seminar s področja živil: akrilamid, transmaščobe, označevanje porekla osnovne sestavine – Ljubljana, 13. 2. 2019
 • Strokovni seminar TZS: »Varnost v trgovinah« - Ljubljana, 20. 3. 2019

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij