10. 02. 2011

T-Informacije št. 5

Projekt ESS – KPDTS »Večja usposobljenost – boljša komunikacija med delodajalci in delavci v trgovini«

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Najnižje osnovne plače, osnovna plača, minimalna plača – januar 2011
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki – januar 2011

IZOBRAŽEVANJE

 • Evropski projekt Leonardo da Vinci – usposabljanje za blagovnega manipulanta

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pojasnilo MKGP - Veterinarska uprava RS – področje izvajanja dejavnosti DDD

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Varnostni listi in spremembe predpisov
 • Pravilnik o spremembi Pravilnika o protieksplozijski zaščiti
 • Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj
 • Obvestilo Urada RS za kemikalije strankam v postopku nacionalne priglasitve biocidnih proizvodov
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v decembru 2010 in v letu 2010

SEKCIJA ZOO TRGOVIN

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju in načinih varstva pri trgovini z živalskimi in rastlinskimi vrstami
 • Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja bolezni in cepljenj živali v letu 2011

 AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar na temo »Vpliv novih Incoterms 2010 na carinsko in davčno osnovo« - 15. februar 2011

 TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za december 2010
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za leto 2010
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki in novi začasni podatki)

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij