10. 02. 2014

T-Informacije št. 5

IZ DELA ZBORNICE

 • Obvezno pošiljanje računov v javni sektor v elektronski obliki od 1. 1. 2015 dalje
 • Projekt TZS »Promocija zdravja na delovnem mestu v trgovinski dejavnosti«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o izvajanju Uredbe 347/2013/eu o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pravilnik o identifikaciji in registraciji prašičev
 • Pravilnik o monitoringu zoonoz in povzročiteljev zoonoz
 • Odgovor Ministrstva za finance: Pravilna stopnja za izdelek »želin«
 • Iz Uradnega lista Evropske unije

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Označevanje električnih sijalk in svetilk v primerih oglaševanja/promocijskega gradiva - Odgovor Ministrstva za infrastrukturo in prostor

IZOBRAŽEVANJE

 • Informacije v zvezi z opravljanjem poslovodskega izpita – vprašanja in odgovori
 • Praktično usposabljanje dijakov z delom: Poizvedba o pravilnosti podatkov podjetij, ki imajo verificirana učna mesta

AKADEMIJA TZS

 • Napoved seminarja s področja davkov – 13. marec 2014 v Ljubljani

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za januar 2014
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh (novi začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh (začasni podatki)

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij