10. 02. 2015

T-Informacije št. 5

SPLOŠNA ZAKONODAJA

IZ DELA ZBORNICE

 • Sekcija slovenskih franšiznih družb pri TZS »Sprejete spremembe in dopolnitve pravil o organiziranosti in delovanju Sekcije slovenskih franšiznih družb«
 • Predstavitev TZS na 7. sejmu Informativa in promocija trgovskih poklicev
 • Trgovinska zbornica Slovenije podpira predlagane spremembe Zakona o trgovini

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Najnižje osnovne plače, osnovna plača, minimalna plača – februar 2015
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki za februar 2015
 • Javno povabilo delodajalcem »Iz faksa takoj praksa«

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Nov cenik kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, ki stopi v veljavo s 1. 3. 2015
 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Uredba o izvajanju Uredb (ES) in (EU) o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet
 • Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih
 • Nov seznam harmoniziranih standardov – elektromagnetna združljivost
 • Nov seznam harmoniziranih standardov – osebna varovalna oprema

AKADEMIJA TZS

 • Vabljeni na seminar »Alternativno reševanje sporov«, Ljubljana, 3. marec 2015

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za januar 2015

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij