10. 02. 2016

T-Informacije št. 5

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Davčne blagajne: od 1. februarja poteka strožji nadzor
 • Trgovinska zbornica Slovenije je posredovala pripombe k predlogoma Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije in Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
 • Vabilo za vključitev predstavnika vašega podjetja v Delovno skupino za področje javnega naročanja

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (MKGP-UVHVVR): Novosti pri uvozu sadja, zelenjave in drugih živil neživalskega izvora

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Objavljen je predlog pravilnika o elektromagnetni združljivosti

AKADEMIJA TZS

 • Napovednik dogodkov v okviru Akademije TZS
 • Brezplačni strokovni seminar TZS: »Pospeševanje prodaje: Kaj (ne) deluje?« - Ljubljana, 16. 2. 2016
 • Seminar: »Novosti na področju davkov, sestavitev letnega poročila in obračun davka od dohodkov pravnih oseb« - Ljubljana, 24. 2. 2016
 • Seminar: »Izvajanje Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije po dveh letih od njene sklenitve« - Ljubljana, 3. 3. 2016
 • Seminar: »Kaj moram vedeti glede izdajanja računov – davčna zakonodaja, davčne blagajne, vezana knjiga računov« - Celje, 8. 3. 2016
 • Celodnevni franšizni seminar »Kako postati franšizodajalec?« - Ljubljana, 10. 3. 2016
 • Seminar »Z dobro organizacijo časa in profesionalno komunikacijo do zadovoljnega kupca« - Ljubljana, 24. 3. 2016

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen, december 2015
 • Poročilo o gibanju plač, november 2015
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih – januar 2016
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij