10. 02. 2017

T-Informacije št. 5

 • 19. razširjena seja Upravnega odbora TZS »Ministrica mag. Mateja Vraničar Erman je s trgovci razpravljala o davčnem okolju v Sloveniji«

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • V javni obravnavi je Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona
 • Obveznost za plačilo razlike trošarine ob zvišanju drobnoprodajne cene drobno rezanega tobaka in cigaret
 • Anketa o pripravah na uvedbo bankovca za 50€ iz serije Evropa
 • Pripravljen je multimedijski prikaz pridobitve in prevzema namenskega digitalnega potrdila za FURS mobilno miniblagajno
 • Opravljanje čezmejnih storitev v Avstriji
 • Obračunavanje okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za zemeljski plin po 1. 1. 2017

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Odgovor Ministrstva za zdravje glede označevanja hranilne vrednosti na prehranskih dopolnilih in živilih za posebne skupine

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Označevanje tekstilnih izdelkov po uredbi 1007/2011 o imenih tekstilnih vlaken in s tem povezanim etiketiranjem in označevanjem surovinske sestave tekstilnih izdelkov
 • Obvestili Ministrstva za zdravje - Urada RS za kemikalije »biocidni proizvodi«
 • Publikacije s področja biocidnih proizvodov
 • Iz Evropskega uradnega lista

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Mednarodni strokovni sejmi v Zvezni republiki Nemčiji v letu 2017

AKADEMIJA TZS

 • Seminar za trgovce s tehničnim blagom: Kaj moram kot trgovec vedeti pri poslovanju na področju električne in elektronske opreme? – Ljubljana, 7. 3. 2017

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za november 2016
 • Poročilo med o koeficientih rasti cen za december 2016
  Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za januar 2017
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le teh, novi začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij