10. 02. 2020

T-informacije št. 5

IZ DELA ZBORNICE

 • Nova Priporočila Trgovinske zbornice Slovenije za skladnost s predpisi s področja varstva osebnih podatkov za trgovinski sektor (GDPR)
 • Vabilo v članstvo Sekcije malih trgovcev in zadrug
 • Zadeva: Vloga za članstvo v Sekciji malih trgovcev in zadrug

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Odredba o spremembi Odredbe o določitvi poklicev, v katerih zaposlitev tujca ni vezana na trg dela
 • Obvestilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede uvedbe elektronskega bolniškega lista
 • Zaposlitev hrvaškega državljana v slovenskem podjetju

ŽIVILA

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih in načinu zmanjšanja števila vzorčnih enot in pogostosti vzorčenja klavnih trupov, mletega mesa in mesnih pripravkov
 • Obvestilo Evropske komisije glede označevanja porekla osnovne sestavine v živilih

IZOBRAŽEVANJE

 • Anketni vprašalnik – nov poklicni profil »DROGERIST«

AKADEMIJA TZS

 • 1) Strokovni seminar »Prepoznavanje kemijskih tveganj in izdelava ocene tveganja v živilih« – Ljubljana, 10. 3. 2020

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka    


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij