20. 02. 2012

T-Informacije št. 6

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Javni poziv za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata »družini prijazno podjetje« v letu 2012
 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Pojasnilo Ministrstva za finance – DURS glede izplačila plač v invalidskem podjetju
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Vabilo k udeležbi v gospodarski delegaciji v Maroko in na seminarju »Kako poslovati v Maroku«

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Ministrstvo za javno upravo podpira pobudo TZS za odpravo posameznih administrativnih ovir oziroma bremen s področja varnosti živil
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini
 • Pravilnik o analiznem preizkušanju zdravil z namenom kontrole kakovosti zdravil

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-E)
 • Deseta izdaja mednarodne (nicejske) klasifikacije blaga in storitev

IZOBRAŽEVANJE

 • Raziskava Slovenski utrip – Družba znanja

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar »Najpogostejša vprašanja pri sestavi letnega poročila in obračuna DDPO za leto 2011«, Ljubljana, 6. marec 2012

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)
 • Obračun prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za januar 2012

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij