20. 02. 2013

T-Informacije št. 6

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti
 • Obvestilo Ministrstva za finance – CURS »Objava pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju zakona o trošarinah«
 • Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
 • Obvestilo Ministrstva za finance – Direktorat za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov – Prenehanje možnosti vračila DDV po vstopu hrvaške v EU
 • Uradna prečiščena besedila zakonov

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki za februar 2013

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Vprašanje članov TZS
 • Novo besedilo Uzanc pri vračanju in prevzemanju vračljive embalaže je že objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije
 • Seja Komisije TZS za embalažo

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Obvestilo Urada RS za kemikalije - Pripravljen je CPNP (Cosmetic products notification portal) modul za priglasitev kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo nanomateriale
 • Obvestilo Urada RS za kemikalije  priglasiteljem biocidnih proizvodov o vključitvi aktivnih snovi v Prilogo I in IA Direktive 98/8/ES v letu 2013

AKADEMIJA TZS

 • Razvijanje prednosti malih in srednjih podjetij v borbi za potrošnike ter uporaba orodij za motivacijo, komunikacijo in učinkovit prodajni proces
 • Poslovanje s Hrvaško po njenem vstopu v Evropsko unijo ter carinski postopki pri poslovanju z državami izven skupnosti

 

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij