20. 02. 2021

T-Informacije št. 6

IZ DELA ZBORNICE

 • Organizacija brezplačnih testiranj za zaposlene v trgovinski dejavnosti

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Revalorizacija nadomestil za uporabo avtorsko varovanih del iz repertoarja IPF, k.o. za področje trgovskih centrov, blagovnih centrov, prodajaln, tržnic in bencinskih črpalk
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah
 • Pojasnilo v zvezi s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19
 • Pojasnilo Finančne uprave RS glede odloga davkov in nadomestila za začasno čakanje na delo
 • Pojasnilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede omejitev pri upravičenosti do povračila izplačanih nadomestil plač
 • Vloga za dodelitev pomoči v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje januar – marec 2021 je na voljo
 • Pojasnilo Inšpektorata RS za delo glede izvajanja usposabljanj za varno delo
 • Tranzit in status blaga (BREXIT) - deklariranje carinskih uradov tranzita v tranzitni deklaraciji (Združeno kraljestvo)

ŽIVILA

 • Uradni list Evropske unije

NEŽIVILA

 • Pojasnilo Tržnega inšpektorata RS glede dronov

IZOBRAŽEVANJE

 • Razpis prostih učnih mest za šolsko leto 2021/2022 za praktično usposabljanje dijakov z delom
 • Obvestilo o nadaljevanju izvajanja poslovodskega izpita
 • Objavljen je razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/2022

AKADEMIJA TZS

 • A)    Strokovni seminar »Ukrepi s področja varnosti in zdravja pri delu za preprečevanje širjenja virusa SARS-COV-2 (COVID-19) v trgovinski dejavnosti« – Online, 24. 2. 2021
 • B)    Seminar »Označevanje porekla živil, označevanje porekla osnovne sestavine živil in predvidene novosti na ravni EU« – Online, 2. 3. 202
 • C)    Usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov pri delodajalcu – Online, 17., 18. in 29. 3. 2021

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij