04. 03. 2009

T-informacije št. 7

Iz vsebine 7. številke

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar – »Udeležba na javnem razpisu –nepotrebno breme ali poslovni izziv?« + prijavnica
 • Strokovni seminar – »Varnost živil v trgovini« ( 17. marec LJUBLJANA, 25. marec MARIBOR) + prijavnica

DAVČNA ZAKONODAJA

 • Prekoračitev praga za oprostitev DDV za davčne zavezance iz prvega odstavka 94. člena ZDDV-I

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki: FEBRUAR 2009

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Izvajanje uredbe o ravnanju z baterijami ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
 • Objavljena je bila zadnja sprememba direktive 67/548/EEC (31. ATP)
 • Sklep o omejitvi prometa in uporabe določenih fitofarmacevtskih sredstev na ozemlju RS
 • Okoljske dajatve – Obvestilo MF Carinske uprave RS
 • Nove okoljske dajatve, ki so stopile v veljavo v februarju 2009
 • Pravilnik o klasičnih igrah na srečo, ki se lahko prirejajo brez dovoljenja

RAZNO

 • Sklep BS o zamenjavi okrnjenih ali poškodovanih evrobankovcev
 • Poročilo o gibanju plač za december 2008
 • Anketni vprašalnik; Mednarodna finančna in gospodarska kriza in njeni vplivi na   trgovinsko dejavnost v RS«

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij