02. 03. 2015

T-Informacije št. 7

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatih
 • Varstvo osebnih podatkov - navajanje osebnih podatkov na računu

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Pravilnik o spremembah Pravilnika o vlogah in dokazilih v zvezi z zaposlovanjem in delom tujcev ter o zaposlitvi tujcev, ki niso vezane na trg dela
 • Pojasnilo v zvezi z obračunavanjem DDV od koncesijske dajatve in prispevkov delodajalca iz naslova opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov
 • Javno povabilo »Usposabljanje na delovnem mestu 2015«

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pojasnilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o medu
 • Iz Uradnega lista Republike Slovenije
 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Smernice za poročanje o resnih neželenih učinkih kozmetičnih izdelkov
 • Izobraževanje
 • Praktično usposabljanje dijakov z delom: Poizvedba o pravilnosti podatkov podjetij, ki imajo verificirana učna mesta

AKADEMIJA TZS

 • Zmesi in biocidi - vabljeni na brezplačno predstavitev, Ljubljana, 12. marec 2015
 • Varstvo osebnih podatkov v zasebnem sektorju, Ljubljana, 26. marec 2015

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij