01. 03. 2021

T-Informacije št. 7

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost
 • Pojasnila Evropske komisije o novih pravilih DDV na področju e-trgovanja, ki se bodo začela uporabljati 1. julija 2021
 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS glede sporočanja rezultata testa na covid-19 delodajalcu

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Brezplačno usposabljanje »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi v povezavi z Zakonom o delovnih razmerjih in predstavitev dobrih poslovnih praks iz Avstrije«
 • Do 31. marca je potrebno izdati obvestila o odmeri letnega dopusta za leto 2021
 • Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del
 • Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju

ŽIVILA

 • Dopolnitev cenika kavcijskih vrednosti vračljive embalaže, k istopi v veljavo z dnem 23. 3. 2021

NEŽIVILA

 • Z marcem 2021 za prvo skupino izdelkov prehod na označevanje samo z novimi  energijskimi nalepkami

JAVNI RAZPISI

 • Aktualne subvencije za zaposlitev v letu 2021

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar »Ukrepi s področja varnosti in zdravja pri delu za preprečevanje širjenja virusa SARS-COV-2 (covid-19) v trgovinski dejavnosti« – online, 4. 3. 2021

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za februar 2021
 • Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za januar 2021


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij