10. 03. 2012

T-Informacije št. 8

IZ DELA ZBORNICE

 • Vabilo na 7. sejo skupščine TZS

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Obvestilo ZPIZ - Identifikacijska kartica upokojenca

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Do 31. 3. 2012 morate delodajalci delavce pisno obvestiti o odmeri letnega dopusta za leto 2012

IZOBRAŽEVANJE

 • Javno povabilo »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Prodaja in označevanje vode z dodatkom selena

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pravilnik o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje
 • Odredba o seznamu registriranih fitofarmacevtskih sredstev v Republiki Sloveniji
 • Harmonizirani standardi - Pravilnik o osebni varovalni opremi
 • Javni razpis PUREE1 - Nepovratne finančne spodbude za ukrepe v večjo energijsko učinkovitost pri pravnih osebah in podjetnikih

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar: »Najpogostejša vprašanja pri sestavi letnega poročila in obračuna DDPO za leto 2011«, Ljubljana, 21. marec 2012
 • Strokovni seminar na temo prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih – Maribor, 27. marec 2012
 • Strokovni seminar: »Novosti pri označevanju tekstila in tekstilnih izdelkov« - Ljubljana, 27. marec 2012
 • Strokovni seminarji s področja varnosti živil
 • Naročilo za publikacije TZS in označevalne table za tekstil

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (začasni podatki)
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, Slovenija (novi začasni podatki)
 • Realni indeksi prihodka v trgovini na drobno po dejavnostih v obdobju 2006 – 2011, Slovenija
 • Realni indeksi prihodka v trgovini na drobno brez motornih goriv v letih 2006 – 2011

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij