10. 03. 2015

T-Informacije št. 8

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Predlog Zakona o potrjevanju računov, EVA: 2015-1611-048
 • Obvestilo Ministrstva za finance – Finančne uprave RS »Zagotovljena zadostna količina vezanih knjig računov na trgu«
 • Zapore cest zaradi napovedanih vremenskih razmer
 • Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v januarju 2015

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki za marec 2015

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Pravilnik o kakovosti pekovskih izdelkov
 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Pojasnilo Slovenskega inštituta za standardizacijo »Izpolnjevanje zahtev proizvoda: otroška varuška - baby phone«
 • Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog a in b k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

AKADEMIJA TZS

 • Zmesi in biocidi - vabljeni na brezplačno predstavitev, Ljubljana, 12. marec 2015
 • Varstvo osebnih podatkov v zasebnem sektorju, Ljubljana, 26. marec 2015

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o gibanju plač za november 2014
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za december 2014
 • Prispevki za socialno varnost samozaposlenih za februar 2015
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij