11. 03. 2019

T-informacije št. 8

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Mnenje Informacijskega pooblaščenca RS o tem, kdaj je dopustna uporaba lastnih piškotkov za namen spletne analitike ob prvem obisku spletne strani

ŽIVILA

 • Odpoklic krmnih proizvodov za pse s trga
 • Odgovori Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi z ekološkimi živili
 • EU evalvacija zakonodaje s področja materialov za stik z živili
 • Iz Evropskega Uradnega lista

NEŽIVILA

 • Spremenjen obrazec vloge za priglasitev biocidnega proizvoda
 • Iz objav v Uradnem listu Evropske unije

JAVNI RAZPISI

 • Javni razpis za podelitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost 2019

IZOBRAŽEVANJE

 • Poziv delodajalcem za podajo vloge za verifikacijo učnih mest

AKADEMIJA TZS

 • A) Strokovni seminar »Varnost v trgovinah« - Ljubljana, 20. 3. 2019
 • B) Brezplačni seminar »Kaj moramo kot trgovec vedeti, če poslujemo z gradbenimi proizvodi in osebno varovalno opremo?« - Ljubljana, 17. 4. 2019
 • C) Napovedujemo: Brezplačna delavnica »Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov« - Ljubljana, 28. 5. 2019

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, novi začasni podatki
 • Indeksi nominalnega in realnega prihodka v trgovini na drobno in v trgovini z motornimi vozili ter od popravil le-teh, začasni podatki
 • Kumulativni realni indeksi prihodka    
      

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij