28. 03. 2011

T-Informacije št. 9

 • Sklic 6. seje Skupščine TZS - 31. marec 2011
 • Nov programski partner TZS - Perftech d.o.o.
 • Mednarodno gospodarsko sodelovanje - poslovanje z Brazilijo
 • Naročilo za publikacije TZS in označevalne table
 • Sejem PLMA v Amsterdamu v maju 2011

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
 • Pojasnilo Ministrstva za finance - popis zalog in plačilo razlike trošarine za cigarete
 • Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik
 • Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah
 • Novi predpisi s področja zdravil

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Iz dela Ekonomsko socialnega sveta (ess)
 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
 • Odločba o enakovrednosti razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, pridelanih v Republiki Hrvaški

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Odredba o seznamu standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov z zahtevami zakona o gradbenih proizvodih
 • Komisija za okolje TZS ima svojega člana v strokovnem svetu za spodbujanje prijaznih proizvodov pri Ministrstvu za okolje in prostor
 • Nove spletne strani za področje označevanja tekstilnih izdelkov

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Poročilo o koeficientih rasti cen za december 2010 - popravek
 • Poročilo o koeficientih rasti cen za januar 2011

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij