20. 03. 2012

T-Informacije št. 9

IZ DELA ZBORNICE

 • 11. seja upravnega odbora
 • Oblikovanje strokovno argumentiranih pripomb TZS k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
 • Splošno poročilo o dejavnostih Evropske unije v letu 2011
 • Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Povračila stroškov v zvezi z delom in drugi prejemki

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev
 • Vprašanje članov TZS – odgovor Ministrstva za kmetijstvo in okolje

AKADEMIJA TZS

 • Strokovni seminar na temo prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih – Maribor, 27. marec 2012
 • Strokovni seminar: »novosti pri označevanju tekstila in tekstilnih izdelkov« - Ljubljana, 27. marec 2012
 • Strokovni seminarji s področja varnosti živil
 • Naročilo za publikacije TZS in označevalne table za tekstil

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij