20. 03. 2015

T-Informacije št. 9

IZ DELA ZBORNICE

 • Vabilo na 10. Sejo skupščine TZS

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Podaljšana je javna razprava o predlogu Zakona o potrjevanju računov – uvedba davčnih blagajn do 3. aprila 2015
 • Popravek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-F)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju razvoja turizma
 • Informacija Banke Slovenije o pripravah na uvedbo bankovca za 20 EUR iz serije Evropa
 • Pojasnilo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo – Tržni inšpektorat RS »Izpolnjevanje garancijskega lista ob sklenitvi prodajne pogodbe«
 • Aktualna obvestila Urada RS za intelektualno lastnino (URSIL)
 • Slovenski podjetniški sklad objavil nove razpise za mala in srednje velika podjetja

DELOVNOPRAVNA IN POKOJNINSKA ZAKONODAJA

 • Predlog novega zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev je vložen v vladni postopek

MEDNARODNO POSLOVANJE

 • Aktualno na področju mednarodnega poslovanja

SEKTOR ZA ŽIVILA

 • Iz Evropskega Uradnega lista

SEKTOR ZA NEŽIVILA

 • Novosti na področju razvrščanja, označevanja in pakiranja zmesi (CLP Uredba ES, št. 1272/2008) in na področju dostopnosti biocidnih proizvodov na trgu v letošnjem letu

IZOBRAŽEVANJE

 • Opravljanje poslovodskega izpita za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/poslovodkinja« ter srednje strokovne izobrazbe na Trgovinski zbornici Slovenije

AKADEMIJA TZS

 • Varstvo osebnih podatkov v zasebnem sektorju, Ljubljana, 26. marec 2015
 • TZS – Sekcija ZOO trgovin napoveduje: Usposabljanja z izpiti za oskrbnike hišnih živali

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij