20. 03. 2018

T-informacije št. 9

IZ DELA ZBORNICE

 • Nova Sekcija TZS za male trgovce

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu
 • Pravilnik o dejavnikih neznatnega in povečanega tveganja za pranje denarja ali financiranje terorizmaPravilnik o dopolnitvi Prav
 • ilnika o načinu vračila trošarine za energente, ki se porabijo za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo
 • Spremembe in dopolnitve Pravil sistema izmenjave informacij o zadolženosti fizičnih oseb – SISBON
 • Novi predpisi s področja medicinskih pripomočkov in zdravil
 • Odgovor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo - Urada RS za intelektualno lastnino glede predvajanja glasbe na spletni strani
 • Davčne blagajne - odprava uporabe protokola TLS 1.0

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju znaša 878,55 EUR   

ŽIVILA

 • Smernice dobrih higienskih navad po načelih sistema HACCP v trgovini za mesnice in ribarnice
 • Specifikacija Izbrana kakovost za sadje in izdelke iz sadja
 • Odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede označevanja sladkorja
 • Obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin glede mejnih vrednosti glicidil estrov maščobnih kislin v rastlinskih oljih in masteh
 • Novi predpisi s področja živilskega blaga

NEŽIVILA

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izdelkih iz plemenitih kovin
 • Pravilnik o merilih in metodologiji preverjanja izpolnjevanja osnovnih zahtev malih kurilnih naprav
 • Vodnik za uporabo direktive o elektromagnetni združljivosti
 • Uvoz pnevmatik za avtobuse ali tovornjake iz Kitajske - uvedba registracije uvoza v okviru protidampinškega in protisubvencijskega postopka
 • Iz Uradnega lista EU

IZOBRAŽEVANJE

 • Poziv podjetjem k verifikaciji učnih mest

AKADEMIJA TZS

 • »Varstvo osebnih podatkov - predstavitev Kodeksa ravnanja za skladnost s predpisi s področja varstva osebnih podatkov za trgovce« - Ljubljana, 16. 4. 2018
 • Brezplačna regijska srečanja TZS s člani – Ljubljana, 24. 4. 2018 in Celje, 30. 5. 2018

TRGOVINA V ŠTEVILKAH

 • Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2018

Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij