20. 03. 2019

T-informacije št. 9

SPLOŠNA ZAKONODAJA

 • Uredba o izvajanju Izvedbene uredbe (EU) o tehničnih standardih za vzpostavitev in delovanje sistema sledljivosti tobačnih izdelkov
 • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o trošarinah
 • Poročilo Tržnega inšpektorata RS glede nadzora sklepanja pogodb na daljavo preko interneta
 • Sporočanje podatkov v zvezi z embalažo na Agencijo RS za okolje – rok: 31. 3. 2019

DELOVNOPRAVNA ZAKONODAJA

 • Brezplačno usposabljanje »Izvajanje Kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin« - Nova Gorica, 11. 4. 2019
 • Do 31. marca je potrebno izdati obvestila o odmeri letnega dopusta za leto 2019
 • Pojasnila strokovne delovne skupine za razlago Kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine Slovenije (Ur. l. RS, št. 52/18 – KPDTS)
 • Obvestilo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede sprememb pri izdaji potrdil A1 za državljane tretjih držav na podlagi sodne prakse Sodišča EU
 • Sklep o razširjeni veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije
 • Predlogi MDDSZ na področju socialne in pokojninske zakonodaje ter zakonodaje s področja trga dela

AKADEMIJA TZS

 • Brezplačni seminar »Kaj moramo kot trgovec vedeti, če poslujemo z gradbenimi proizvodi in osebno varovalno opremo?« - Ljubljana, 17. 4. 2019


Vsebina je dostopna članom Trgovinske zbornice Slovenije.

Prijavi se ali Postani član
Arhiv T-Informacij