12. 04. 2019

Projekt TRGOVINKO: V Novi Gorici predstavili kolektivno pogodbo za trgovino in ozaveščali udeležence o moči pravilne komunikacije

V okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« sta Trgovinska zbornica Slovenije in njen projektni partner Sindikat delavcev trgovine Slovenije dne 11. 4. 2019 v Novi Gorici izvedla tretje brezplačno strokovno usposabljanje z naslovom »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin«. Okoli 30 udeležencev se je seznanilo s tem, kako pravilno izvajati Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije v praksi, kako s pravilno komunikacijo postanemo karizmatična osebnost in na kašen način se bodo morali starejši učiti od mlajših.

Usposabljanja z naslovom »Izvajanje kolektivne pogodbe za trgovino v praksi in pridobitev komunikacijskih veščin« se je udeležilo okoli trideset udeležencev, prvenstveno iz goriške regije.

Mija Lapornik, vodja projekta in izvršna direktorica TZS, je v svojem uvodnem nagovoru predstavila ključne aktivnosti projekta, ki poteka od 15. 12. 2017 do 30. 9. 2021. Posebej je poudarila, da je cilj usposabljanja povečati informiranost in dvigniti nivo poznavanja nove kolektivne pogodbe za trgovinsko dejavnost, ki se je začela uporabljati 15. 8. 2018, ter udeležencem predstaviti pomen komunikacijskih veščin za njihovo delo in poslovanje podjetij. Izpostavila je, da takšno srečanje socialnih partnerjev in širše zainteresirane javnosti pomembno pripomore k izboljšanju komunikacije ter posledično odnosov med zaposlenimi v delovnih okoljih ter k dvigu zaupanja v socialni dialog na vseh ravneh. Ob zaključku uvodnega dela je udeležence seznanila z aktualnimi zborničnimi vsebinami, kamor med drugim uvrščamo tudi predvidene zakonodajne rešitve na področju izplačila regresa za leto 2019, pri čemer so predlagane rešitve ustrezne, ter postopkom priprave oblikovanja kodeksa za zmanjšanje uporabe plastičnih nosilnih vrečk v trgovini.

V nadaljevanju usposabljanja je mag. Edita Krajnović, direktorica družbe Mediade d.o.o., udeležencem predstavila, kako naj bolj učinkovito komunicirajo, na kaj se ljudje odzovejo, zakaj nekateri znajo z ljudmi in drugi ne, ter kako postati karizmatična osebnost, ki ji bodo ljudje sledili. Na dogodku so se udeleženci osredotočili na to, kako pravilna komunikacija vpliva na dobro počutje in zdravje ljudi, s tem pa tudi na dobro počutje v delovnih okoljih ter s tem tudi k boljšemu poslovanju podjetij. Predavateljica je posebej izpostavila, da je prišel čas, ko se bodo morali starejši začeti učiti od mladih, kar se bodo morali naučiti in predstavila nekaj konkretnih primerov pristopov, na kakšen način pristopiti k mladim.

V drugem delu usposabljanja je Karmen Primožič Rupnik, strokovnjakinja za delovnopravno področje, predstavila novosti, ki jih prinaša nova Kolektivna pogodba dejavnosti trgovine Slovenije. Poseben poudarek je bil dan pravilnemu razporejanju delovnega časa, načinu zagotavljanja ustreznih odmorov in počitkov, omejitvam dela na nedelje in praznike ter obračunavanju dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času.

Že izvedenim usposabljanjem v Mariboru, Novem mestu in Novi Gorici bosta v okviru projekta »TRGOVINKO krepi našo usposobljenost in socialni dialog v trgovini« v prvi polovici letošnjega leta sledili še dve usposabljanji, in sicer v Kopru in Ljubljani.

Sporočilo za javnost


TRGOVINSKA ZBORNICA SLOVENIJE

Nazaj