21. 06. 2024

VABIMO VAS K VPISU NA POSLOVODSKI IZPIT ZA PRIDOBITEV NAZIVA »TRGOVSKI POSLOVODJA/TRGOVSKA POSLOVODKINJA«

 

Trgovinska zbornica Slovenije v skladu  s predpisi in podeljenim javnim pooblastilom na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja izvaja poslovodski izpit za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja« ter s tem pridobitev srednje strokovne izobrazbe (V. raven).

Vljudno vabljeni k vpisu na poslovodski izpit, ki je možen skozi vse leto, pri čemer je sama prijava povsem brezplačna.

 

Trgovinska zbornica Slovenije v skladu  s predpisi in podeljenim javnim pooblastilom na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja izvaja poslovodski izpit za pridobitev naziva »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja« ter s tem pridobitev srednje strokovne izobrazbe (V. raven).

Vljudno vabljeni k vpisu na poslovodski izpit, ki je možen skozi vse leto, pri čemer je sama prijava povsem brezplačna.

 Pogoji za vpis:

  • pridobljena IV. raven izobrazbe (to je srednja poklicna izobrazba katerekoli smeri) in
  • vsaj 3 leta delovnih izkušenj v trgovinski dejavnosti.

Za vpis na poslovodski izpit je potrebno na TZS vložiti izpolnjen obrazec prve prijave, skupaj z dokazili, s katerimi kandidat dokazuje, da izpolnjuje pogoje za pristop k poslovodskemu izpitu.

Poslovodski izpit je sestavljen iz štirih področij, in sicer iz praktičnegastrokovno-teoretičnegaposlovodno-ekonomskega in pedagoško-andragoškega dela. Vsak posamezni del je sestavljen iz več posameznih izpitov, skupno število izpitov v okviru poslovodskega izpita znaša 12.

Po opravljenem delu poslovodskega izpita kandidat pridobi delno spričevalo o opravljenem posameznem delu, po opravljenih vseh izpitih in delih pa tudi spričevalo o opravljenem poslovodskem izpitu, pridobljeni srednji strokovni izobrazbi ter nazivu »Trgovski poslovodja/Trgovska poslovodkinja«.

Za vsak posamezen izpit so v koledarskem letu razpisani trije izpitni roki, pri čemer si kandidat poljubno izbira vrstni red izpitov in razpisani rok, na katerem želi posamezen izpit opravljati. Prva prijava k opravljanju poslovodskega izpita je brezplačna, kotizacijo za opravljanje posameznega izpita pa kandidat poravna ob prijavi na ta posamezni izpit. Za lažjo in kakovostnejšo pripravo na izpit so kandidatom na voljo tudi priročniki, ki jih lahkonaročijo na zbornici ter izpitna vprašanja, ki so prosto dostopna na naši spletni strani.

Preostali izpitni roki za leto 2024 in informacije o posameznih izpitih so dostopni na sledeči povezavi: KLIK

Kontaktna oseba za dodatne informacije in pojasnila:

Tanja Rudolf, pravna svetovalka
tel: 01 58 98 220
e-mail: tanja.rudolf@tzslo.si

Vljudno vabljeni k vpisu!

Nazaj