NKBM d.o.o.

Nova Kreditna banka Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor


NKBM d.o.o.


PAKET DOBRODOŠLICE ZA PRAVNE OSEBE 

Komu je namenjen?
 
Podjetnikom, zasebnikom in podjetjem, ki začenjate svoje poslovanje ali pa želite delno ali v celoti prenesti poslovanje iz druge banke.
 
Kaj vključuje ponudba?          
 
Ponudba za lažji začetek  
Pri uresničevanju ciljev vašega podjetja potrebujete sodobno, prilagodljivo in zanesljivo banko, ki bo prisluhnila vašim načrtom, upoštevala želje in razumela vizijo. Vsa podjetja, ki se odločite pisati zgodbo o uspehu z nami, prejmete za spodbuden začetek Paket dobrodošlice za pravne osebe in zasebnike.

Brezplačne ugodnosti paketa: 

Poslujte sodobno in ugodno:

V Podjetniški center po koristen nasvet!

Kot našemu novemu komitentu, vam v okviru Podjetniškega centra nudimo brezplačno poslovno svetovanje, svetovanje za subvencije Evropske unije in uporabo poslovnih orodij ter brezplačno udeležbo na strokovno-družabnih dogodkih.

Banka lahko odobri komitentu paket oziroma storitve v paketu, za katere izpolnjuje pogoje, navedene v pravilnikih banke za odobritev posamezne storitve. Skrbnik odobri paket v skladu s poslovno politiko banke, prav tako pa upošteva izpolnjevanje zahtevanih pogojev za pridobitev paketa ugodnosti in izpolnjevanje zahtevanih pogojev za odobritev posamezne storitve iz paketa.
 
Kako do paketa?          
 
Kako do paketa, če ste družba z omejeno odgovornostjo (D.O.O.)?

Če z nami poslujete prvič, potrebujete:

 • veljaven osebni dokument
 • izpis iz registra AJPES ali sodnega registra
 • potrdilo pristojne davčne uprave, da ni neporavnanih obveznosti
 • izpolnjene obrazce, ki jih pridobite v banki ali si jih natisnite kar tukaj:
  - vloga za odprtje TRR
  - podpisane kartone pooblaščene osebe
  - podatke o dejanskih lastnikih
  - podatke o politično izpostavljenih osebah

Kako do paketa, če ste samostojni podjetnik (S.P.)?

Če z nami poslujete prvič, potrebujete:

 • veljaven osebni dokument
 • davčno številko
 • izpis iz registra AJPES
 • potrdilo pristojne davčne uprave, da ni neporavnanih obveznosti

Več informacij na www.nkbm.si/dobrodoslica-paket-za-pravne-osebe.