Razvojni center informacijsko-komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec, d.o.o.

RC IKTS Žalec d.o.o., Aškerčeva 4a, 3310 Žalec


Razvojni center informacijsko-komunikacijskih tehnologij Savinja Žalec, d.o.o.


Internet: www.24alife.com

RC IKTS Žalec d.o.o. je leta 2010 ustanovilo 11 partnerjev v konzorciju, z namenom tehnološkega preboja na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij pod okriljem Javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: Razvojni centri slovenskega gospodarstva.

V razvojni tim RC IKTS Žalec d.o.o. so bili v razvojni proces že od začetka vključeni številni domači in tuji strokovnjaki iz Univerze v Mariboru (FERI), Univerze v Ljubljani (Fakulteta za šport in Medicinska fakulteta), Univerze v Gradcu (Fakulteta za psihologijo) in kasneje Mayo klinike (ZDA). S svojim strokovnim delom se osredotočajo na obvladovanje stresa in promocijo zdravega načina življenja, in sicer na področjih medicine, športa, psihologije in prehrane.

24alife kot prvi rezultat razvoja RC IKTS Žalec d.o.o. v obliki portala in mobilne aplikacije uporabnika usmerja pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga.

24alife je v svetovnem merilu med najbolj izpopolnjenimi rešitvami, ki celostno obravnavajo vse vidike zdravega načina življenja. Uporablja poglobljena znanja štirih znanstvenih področij, medicine, športa, psihologije in prehrane, ter ponuja rešitve, ki iz njih izhajajo.

Aplikacija 24alife je za člane TZS brezplačna.