Odvetniška družba Ketler & Partnerji o.p. d.o.o.

Dunajska cesta 163, 1000 Ljubljana


Odvetniška družba Ketler & Partnerji o.p. d.o.o.


Odvetniška družba Ketler & Partnerji o.p. d.o.o. je del združenja neodvisnih odvetniških družb Karanović Verein, ki je ustanovljeno po švicarskem pravu. Skupaj z odvetniško družbo Karanović & Partners ter drugimi članicami združenja, ki skupaj šteje več kot 100 vrhunskih sodelujočih pravnikov v celotni regiji, odvetniška družba nudi strokovne in kakovostne storitve ter svojim strankam pomaga doseči njihove cilje.

Zagotavljajo pravne storitve na najvišji strokovni ravni, ki jih prilagajajo specifičnim potrebam in zahtevam strank. Za dosego tega cilja so njihovi sodelujoči pravniki razdeljeni v različne oddelke, kar jim omogoča pridobitev poglobljenega znanja iz specifičnih pravnih področij:

•    Bančništva in financ
•    Korporacijskega in gospodarskega prava
•    Nepremičninskega in gradbenega prava
•    Delovnega prava
•    Konkurenčnega prava
•    Reševanja sporov
•    Upravnega prava
•    Javnih naročil
•    Intelektualne lastnine
•    IT & Varstva podatkov & Varstva zasebnosti
•    Okoljskega prava
•    Produktne odgovornosti
•    Zdravstva in farmacije
•    Davkov.

Jasna vizija in konsistentno najvišji nivo pravnega dela, predanost in poglobljeno razumevanje poslovanja in potreb strank, postavljajo odvetniško družbo Ketler & Partnerji o.p. d.o.o. skupaj z ostalimi odvetniškimi družbami združenja Karanović Verein, v vlogo regionalnega ponudnika profesionalnih storitev najvišjega ranga.

Z največjo ekipo sodelujočih pravnikov v regiji nudijo širok spekter pravnih storitev zastopanja, svetovanja in izkušenega vodenja postopkov mednarodnim, regionalnim in lokalnim strankam v jugovzhodni Evropi. Zaradi njihovega strokovnega znanja in poznavanja posameznih področij so pravi naslov za strogo regulirane sektorje gospodarstva.

Preko sodelovanja z lokalnimi pravniki lahko ponudijo učinkovite pravne storitve v več jurisdikcijah, katerih značilnosti sta visoka kvaliteta in poslovno naravnan pristop. Prav tako lahko prevzamejo vodstvo v mednarodnih in kompleksnih čezmejnih projektih in sporih, s pisarnami v drugih državah v regiji, kjer niso prisotni, pa so oblikovali močne vezi, vse to z namenom, da lahko njihove stranke dobijo vso pomoč, kadarkoli in kjerkoli jo potrebujejo.

Trudijo si ponuditi najboljši pravni nasvet na vseh področjih, ki jih pokrivajo, najboljša zaščita interesov stranke pa je eden izmed temeljev in glavno vodilo njihovega pristopa. Zavedajo se, da potreba po kvalitetnih pravnih storitvah nikoli ni bila večja, zato se trudijo prilagoditi njihove pravne storitve potrebam vsake stranke, kar naredi njihov pristop kvaliteten, stroškovno učinkovit in predvsem osredotočen na stranko.

Kontakt: info@ketler-partners.com