Akademija TZS

Trgovinska zbornica Slovenije vsako leto v okviru »Akademije TZS« beleži vrsto uspešno izvedenih izobraževanj in seminarjev, namenjenih izobraževanju naših članov, katerih se letno udeleži preko 800 udeležencev.

V okviru »Akademije TZS« želimo članom tudi v prihodnje nuditi številna funkcionalna izobraževanja in seminarje z aktualnimi vsebinami s področja trgovinske dejavnosti in s trgovino povezanih dejavnosti ter splošne zakonodaje. Člane obenem vljudno vabimo, da nam posredujete vaše konkretne predloge/vsebinska področja, za katera ugotavljate, da bi potrebovali dodatna strokovna znanja, spretnosti ali veščine.

 Zdaj z vami tudi na Facebooku in Instagramu!

Izobraževanje z izpiti za oskrbnike hišnih živali - ZOO trgovine

Datum seminarja: 21. 11. 2020

Lokacija: Dvorana Meža, CPU, Kardeljeva ploščad 27a, Ljubljana

Usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov pri delodajalcu

Datum seminarja: 12. 10. 2020

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Seminar na temo kemikalij - CLP uredba (EU)

Datum seminarja: 07. 10. 2020

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Brezplačna delavnica IRSD "Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja"

Datum seminarja: 22. 09. 2020

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Brezplačen seminar "Priložnosti zelenega javnega naročanja za ponudnike" - ODPOVEDANO

Datum seminarja: 07. 07. 2020

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Brezplačna delavnica "Nič me ne bi smelo presenetiti pri izvajanju zakonodaje v praksi"

Datum seminarja: 17. 06. 2020

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Brezplačen seminar "Zakonodaja na področju kozmetičnih izdelkov s poudarkom na trgovinski dejavnosti"

Datum seminarja: 16. 06. 2020

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Strokovni seminar "Označevanje porekla osnovne sestavine živil in splošen pregled Uredbe EU 1169/2011"

Datum seminarja: 19. 03. 2020

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Strokovni seminar "Prepoznavanje kemijskih tveganj in izdelava ocene tveganja v živilih"

Datum seminarja: 10. 03. 2020

Lokacija: Dvorana D, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Seminar "Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov - dosedanje izkušnje pri njeni uporabi in kako naprej"

Datum seminarja: 05. 02. 2020

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Usposabljanje mentorjev za praktično usposabljanje dijakov pri delodajalcu

Datum seminarja: 04. 02. 2020

Lokacija: Viharnica, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Posvet o plačilnih sistemih in storitvah

Datum seminarja: 22. 01. 2020

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Strokovni seminar "Priprave za izdelavo letnega poročila 2019, obračun davka od dohodkov ter pregled novosti"

Datum seminarja: 21. 01. 2020

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana

Brezplačna delavnica "Katera kolektivna pogodba me zavezuje in kako obračunati dodatke po 1. 1. 2020?"

Datum seminarja: 20. 01. 2020

Lokacija: Dvorana B, Dimičeva ulica 13, Ljubljana